RƠ LE AN TOÀN CHO PHAO ĐIỆN SRF-111M
VIDEO
ĐIỂU KHIỂN MÁY BƠM 1200W BẰNG RƠ LE SRF-111X

Cách đấu 2 phao điện máy bơm

  13/11/2018

Bài viết này sẽ giúp các bạn nắm rõ được sơ đồ đấu phao điện máy bơm chính xác nhất khi dùng 2 phao điện cho 2 bể nước.

Cách đấu phao điện an toàn nhất, chống rò điện

  02/11/2018

Phao điện máy bơm hiện nay được sử dụng rất phổ biến nhưng vấn để về an toàn khi đấu nối lại chưa thật sự quan tâm. Vì vậy có những tai nạn chết người do các sự cố liên quan đến công tắc phao điện và bồn nước gây ra.

RƠ LE AN TOÀN PHAO ĐIỆN VÀ BẢO VỆ MẤT NƯỚC MÁY BƠM STR10

ĐIỂU KHIỂN MÁY BƠM 1200W BẰNG RƠ LE SRF-111X
RƠ LE AN TOÀN CHO PHAO ĐIỆN SRF-111M
PHAO ĐIỆN DÙNG NGUỒN 220V CÓ AN TOÀN KHÔNG?